Centrum Usług Wspólnych i jego znaczenie na rynku IT

Centrum Usług Wspólnych (ang. Center of Excellence, CoE) – nawet nie znając tego terminu, można wysunąć tezę na temat jego znaczenia. Centrum jednoznacznie kojarzy się z miejscem, w którym rozgrywają się kluczowe procesy i wydarzenia. Z kolei usługi wspólne sugerują proces, z którego korzyści czerpią obie zaangażowane strony. 

Dobrze, pograliśmy w skojarzenia. Czas przystąpić do rzeczy – czym w istocie jest Centrum Usług Wspólnych i dlaczego jego znaczenie tak wzrosło w ostatnim czasie? Zapraszamy do lektury.

Centrum Usług Wspólnych – definicja

Centrum Usług Wspólnych jest działem firmy zrzeszającym ekspertów w danych dziedzinach wiedzy, takich jak rozwiązania technologiczne, analizy biznesowe, AI, finanse i rachunkowość, HR, itd.

W strukturze firmy CoE jest oddzielną, niezależną grupą pracowników, której podlega określona specjalizacja. Dzięki temu “odosobnieniu” eksperci mogą koncentrować się na swoich głównych zadaniach – analizie bieżących wydarzeń dotyczących ich branży i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań. Przekłada się to na maksymalną skuteczność ich pracy. Głównym celem tego działania jest sprawny rozwój biznesu na wielu polach. 

Cel stworzenia CoE jest zależny od etapu i dalszej strategii rozwoju biznesu. Może to być uruchomienie działalności, jej rozkręcenie lub transformacja.

Centrum Usług Wspólnych – korzyści dla IT

OK, znamy czystą definicję Centrum Usług Wspólnych. Nadajmy jej teraz kolorów IT. Jakie korzyści niesie ze sobą wprowadzenie idei CoE do tej branży? 

Głównymi dziedzinami współpracy CoE z software house są: dostęp do nowoczesnych technologii, poszukiwanie i rozwój talentów IT, kształcenie kompetencji pracowników, koncepcje biznesowe itd. Dzięki temu firma może rozwijać się we wszystkich płaszczyznach.

Według badania przeprowadzonego przez PwC, 44% CEO firm IT zaczyna dostrzegać mocną korelację pomiędzy CoE a rozwojem ich biznesu. Regularne konsultowanie decyzji z ekspertami skutkuje wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają zdystansować konkurencję na rynku. Poza tym, wszystkie zasoby firmy są wykorzystywane w odpowiedni sposób ze względu na wiedzę, umiejętności i doświadczenie członków Centrum Usług Wspólnych.

Centrum Usług Wspólnych – na co zwracać uwagę?

Trzy czynniki znacząco wpływają na właściwe funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych.

  1. Standaryzacja – analizy i rozwiązania dostarczane przez pracowników CoE są elastyczną odpowiedzią na stale rozwijający się przedmiot ich badań. Rezultatami takiej strategii są: ujednolicenie usług bez względu na okoliczności, stworzenie schematu działania oraz optymalizacja kosztów.
  2. Zasoby ludzkie – eksperci zatrudniani w CoE są autorytetami w swojej branży, który z kolei wynika z ich wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Duże znaczenie ma też ich rozbudowana sieć kontaktów. Jej głównymi wynikami mogą być zawieranie relacji biznesowych oraz pozyskiwanie nowych klientów.
  3. Niezależność eksperci CoE nie powinni być zaangażowani w decyzje dotyczące bieżących projektów. Ich głównym zadaniem jest dostarczanie schematów działania, a następnie nadzorowanie postępów projektu. Interpretacja i wdrażanie rozwiązań należą do project managera i innych jednostek podlegających CoE.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione korzyści, warto pomyśleć o stworzeniu Centrum Usług Wspólnych w Twojej firmie. Możesz zapewnić sobie właściwy rozwój Twojego biznesu poparty regularnymi konsultacjami. Takie wydarzenia jak trwająca pandemia COVID-19 wymagają racjonalnego postępowania. Dlatego zawsze dobrze jest mieć dostęp do niezależnego, świeżego spojrzenia na bieżące sprawy.

Masz więcej pytań dotyczących Centrum Usług Wspólnych? Chcesz je zbudować z nami? Zapraszamy do kontaktu.