Wartości jakimi się kierujemy

Największe autorytety zarządzania już w I połowie XX w. wiedziały, jak dużą rolę w prowadzeniu firmy odgrywają wartości.  Jedną z pierwszych prac w których szerzej opisano rolę wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, była książka Thomasa J. Petersa i Roberta H. Watermana  “Poszukiwanie doskonałości w biznesie” z 1982 r. gdzie  autorzy napisali m.in., że gdyby mieli udzielić jednej uniwersalnej rady przedsiębiorcom na podstawie obserwacji najlepszych firm, to doradziliby im stworzenie systemu wartości.

To to samo, co na samym początku przyszło nam na myśl tworząc RTC jeszcze jako Retail Technology Consulting (stąd powstał skrót ) złożoną z grupy entuzjastów pełnych zapału i determinacji aby to co realizujemy dawało nam satysfakcję a jednocześnie zdobywało uznanie wielu Klientów i było zgodne z wyznawanymi przez nas wartościami. Mimo iż z założenia firmy są tworzone jako „for profit” w naszym przypadku chodziło o coś więcej. Dzięki temu mimo wielu problemów na początku które są wspólne dla wielu firm które zmagają się z ograniczonym kapitałem i zasobami przezwyciężyliśmy wiele przeciwności stale rozszerzając nasze usługi. W konsekwencji zmian zdecydowaliśmy się na wydzielenie specjalizacji dot. rekrutacji w branży IT oraz outsourcingu usług.

Zarządzanie przez wartości jest dla nas jednym z wielu elementów zbudowania unikalnego przedsiębiorstwa oraz  przewagi konkurencyjnej.

Można powiedzieć że system wartości powstał zanim zrobiliśmy pierwszą stronę. Zespół norm i wartości towarzyszył współzałożycielom i pracownikom od samego początku jak również wielu nowym pracownikom.

Poniższe WARTOŚCI uważamy za najważniejsze w budowaniu trwałych relacji w zespole i relacjach zewnętrznych z naszymi obecnymi i przyszłymi  Klientami i Partnerami.

  1. JAKOŚĆ
  2. ZAUFANIE
  3. PARTNERSKIE RELACJE
  4. ROZWÓJ
  5. ENTUZJAZM
  6. OTWARTOŚĆ
  7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ