HOMEWarunki Korzystania z Usługi Amigo

Warunki Korzystania z Usługi Amigo

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejsze Warunki Korzystania (dalej „Warunki”) określają zasady korzystania z usługi Amigo (dalej „Usługa”) świadczonej przez RTC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS. 0000407117. NIP. 6342796867. REGON. 242744948. Adres siedziby. Chorzowska 150, 40-101 Katowice, Polska (dalej „Firma”).

1.2. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację niniejszych Warunków przez Klienta (dalej „klient”).

2. Zakres Usługi

2.1. Usługa Amigo obejmuje:

Wywiad i doradztwo w zakresie zasad efektywnego poszukiwania pracy bądź współpracy

Tworzenie profesjonalnego CV.

Optymalizację profilu LinkedIn.

Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej w języku polskim i angielskim.

Udostępnienie darmowych materiałów po zakończeniu sesji.

2.2. Usługa jest realizowana podczas półtoragodzinnego spotkania online.

3. Rejestracja i Proces Realizacji Usługi

3.1. Klient zgłasza się do Usługi za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Firmy opisując swoją sytuację zawodową oraz obszary zawodowe zainteresowań. Klient załącza link do profilu LinkedIn i CV.

3.2. Firma analizuje przesłane materiały i organizuje spotkanie online z klientem.

3.3. Podczas spotkania online, Firma przedstawia klientowi potencjalne możliwości, wskazuje jak poprawić CV oraz profil LinkedIn, przeprowadza symulację rozmowy rekrutacyjnej i udziela wskazówek dotyczących autoprezentacji.

4. Opłaty i Zwroty

4.1. Opłata za korzystanie z Usługi wynosi 500 złotych brutto i jest jednorazowa. Płatna z góry za pomocą tradycyjnego przelewu lub płatności natychmiastowej.

4.2. Jeśli klient, biorąc udział w rekrutacji prowadzonej przez FIRMĘ otrzyma pracę lub podejmie współpracę, to Firma zwróci koszt Usługi Amigo w ciągu 30 dni roboczych od podjęcia pracy bądź współpracy. Warunkiem otrzymania zwrotu jest potwierdzenie podjęcia wykonywania zadań, które zostały zlecone klientowi przez zleceniodawcę.

5. Baza Kandydatów

5.1. Korzystając z Usługi, klient staje się częścią bazy kandydatów Firmy. Firma informuje klienta o ofertach pracy pasujących do jego umiejętności.

6. Ograniczenia i Wybór Klientów

6.1. Firma zastrzega sobie prawo do wyboru osób, którym świadczona będzie Usługa, celem zapewnienia jej wysokiej jakości i pełnego zaangażowania w sukces każdego klienta.

7. Prawa i Obowiązki Stron

7.1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji oraz współpracy podczas realizacji Usługi.

7.2. Firma zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych danych oraz świadczenia Usługi zgodnie z jej opisem.

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać na adres e-mail contact@rtcgroup.pl Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu.

8.2. Firma rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Klienta o wynikach rozpatrzenia.

9. Postanowienia Końcowe

9.1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Firmy.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

9.3. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 1 Czerwca 2024.

To top