cccccc

Od stresu do sukcesu: Jak praktyka uwalniania wiedzy uczyni z Ciebie mistrza

/

Na dźwięk słowa „interview” w zasadzie każdy odczuwa obawę, stres a nawet strach. Ale już nie dla każdego źródłem tych niemiłych odczuć będzie dokładnie to samo, co wykazała zresztą przeprowadzona niedawno ankieta. A okazało się, że ranking największych „stresorów”, z którymi borykają się kandydaci w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, jest następujący: **Poczucie bycia ocenianym**: 44% **Pytania

Read more »

Feedback do szefa- sekretny wzmacniacz sukcesu zarządzania

/

Korpojęzyk od kilku już lat zadomowił się na dobre w polskich firmach, nie tylko tych dużych ale i mniejszych. Mamy call’e, brejnstormy, z których minutes potem briefujemy (najlepiej asap) do CEO lub innego board member.  Podobnie dochodzi do przyswojenia kultury organizacyjnej rodem z wielkich koncernów na gruncie rodzimych firm. A jednym z jej elementów jest

Read more »

Transparentność wynagrodzeń, czyli dlaczego pieniądze to czasem jednak wszystko 

/

POV: jesteś rekruterem, klient zgłasza zapotrzebowanie firmy na zatrudnienie specjalisty z obszaru XYZ, przedstawia wymagania dotyczące poszukiwanych kompetencji, określa budżet i pada to ✨magiczne✨ sformułowanie pt. “prosimy o nieujawnianie wysokości proponowanego wynagrodzenia potencjalnym kandydatom”. W Twojej głowie kołacze gorączkowo pytanie “Dlaczego?!” (poziom frustracji: bohater pewnego filmiku krążącego po internecie doszukujący się polskiej flagi przed świętem

Read more »

Cyberbezpieczeństwo A.D.2024- czyli jak nie dać się zaskoczyć zagrożeniom, o których (niby) wszyscy wszystko wiedzą. 

/

W dzisiejszych czasach cyberbezpieczeństwo w firmie staje się coraz ważniejsze, ze względu na coraz większą ilość danych przechowywanych cyfrowo i coraz bardziej zaawansowane metody ataków cybernetycznych. Działalność hakerów stanowi realne zagrożenie dla prowadzonego biznesu (bez względu na jego wielkość) oraz dla posiadanego budżetu i wizerunku. Poniżej kilka faktów:  Czy da się ten trend zatrzymać? Jakie

Read more »

Building Employer Branding in the IT Era: How to Stand Out in the Job Market 

/

In today’s digital IT era, the job market has become a battleground for attracting top talents. In such an environment, establishing a strong employer brand has become a key element in the recruitment strategies of companies. So, how can you differentiate yourself from the competition and attract the best talents to your team? Here are

Read more »

SuperHeRo- rekruter przyszłości (czy już teraźniejszości) – czyli nowe wyzwania w HR 

/

  W dzisiejszym, dynamicznym świecie biznesu, “przemysł” HR także stale ewoluuje, napędzany innowacjami technologicznymi, zmieniającymi się potrzebami pracowników oraz nowymi trendami społecznymi. Ostatnie lata to jednak prawdziwy szok technologiczny i profesjonaliści HR stoją przed wyzwaniem nie tylko dostosowania się do tych zmian, ale także bycia katalizatorem postępu w organizacjach, których są częścią. W tym artykule

Read more »

Kandydaci z potencjałem: Jak rozpoznać ukryty talent wśród juniorów branży IT? 

/

Jeszcze 2 lub 3 lata temu początki kariery zawodowej w branży IT wyglądały dość obiecująco – zapotrzebowanie na nowe talenty wciąż utrzymywało się na wysokim poziomie, rynek „chłonął” świeżaków, a znalezienie pracy na stanowisku juniorskim czy też entry level nie stało w jednym rzędzie pod kątem jego trudności ze zdobyciem Mount Everest czy choćby Giewontu

Read more »

The Path to a New Career – Challenges for Individuals Over 40’s 

/

With the dynamic advancement of technology, the IT industry has become one of the most appealing professional sectors. An increasing number of individuals are opting for a career change and entering the IT field, even after reaching the age of 40. However, such a decision comes with certain challenges that individuals aged 40 and above

Read more »

Wandering through the Land of Professional Burnout: How to find a way out of it

/

In our professional lives, each of us has at some point encountered the challenge of experiencing burnout-the moment when routine, fatigue, and lack of motivation begin to threaten our passion and commitment to our work, as well as influances our after work life. It’s nothing more than a visit to the Land of Burnout-a place

Read more »

AI in HR: Embracing Innovation for Effective Accelerationism

/

In the race to the top of the corporate ladder, the term ‘acceleration’ often conjures images of speedy growth, efficient processes, and an edge over competitors. But what if I told you that effective accelerationism isn’t just about speed? It encapsulates the desire for innovation and efficiency—a philosophy central to the realm of Human Resources

Read more »

Czy AI to korzyść dla wszystkich? Którzy specjaliści IT mogą być panaceum na ból głowy biznesu?- czyli czym zaskoczył nas rok 2023

/

Od kilku lat branża IT boryka się z wahaniami nastrojów. Najpierw znacząco wpłynął na nią COVID, który co prawda oszczędził specjalistów IT, jednakże obecna koniunktura oraz światowe nastroje, powodują, że firmy zaczynają coraz bardziej przyglądać się kosztom, generowanym przez działy IT. Aktualna sytuacja zmusza jednak do nieco głębszej analizy. Z jednej strony kładziony jest nacisk

Read more »

Co łączy rozmowy rekrutacyjne z castingami do filmów, czyli jak pozbyć się stresu przed spotkaniem z przyszłym pracodawcą?

/

Legenda głosi, że ktoś kiedyś po usłyszeniu złotej rady pt. „Nie stresuj się!” – faktycznie przestał się stresować. Niestety, na większość z nas to nie działa – dlatego podarujemy sobie w tym wpisie podobne frazesy. Faktem jest jednak, że rozmowa rekrutacyjna – bo to o niej dzisiaj powiemy – kojarzy się przede wszystkim ze stresem

Read more »

Professional Barriers: Internal and External

/

Professional barriers, stemming from both our attitudes and external factors, significantly impact our careers and professional development. Understanding these barriers and ways to overcome them is crucial. Internal Barriers: External Barriers: In summary, both internal and external professional barriers can impact our careers. Awareness of these barriers and proactive steps to overcome them can aid

Read more »

Streamlining Your Tech Recruitment Process: Key Strategies

/

In the fast-paced tech industry, optimizing your recruitment process is vital for attracting top talent. To stay competitive and secure the best candidates, it’s crucial to adopt a strategic approach. In this article, we will explore key strategies to streamline your tech recruitment process. Define Clear Job Requirements:Precisely define the skills, qualifications, and experience needed

Read more »

Unlocking Success: Top 5 Benefits of Tech Outsourcing

/

Are you a tech company considering outsourcing? Discover the advantages that outsourcing can bring to your business. Here are the top 5 benefits of outsourcing for tech companies: Outsourcing allows tech companies to reduce operational costs significantly. By partnering with an outsourcing provider, you can access a skilled talent pool at a fraction of the

Read more »

The Power of Alignment: The Importance of Cultural Fit in the Tech Industry

/

Today, having technical expertise alone is not enough to make a good team. Cultural fit plays a significant role in building high-performing teams and fostering a thriving work environment. Tech companies often have a distinct set of values and a vision that guides their mission. Cultural fit ensures that employees align with these values, sharing

Read more »

Thriving in a Competitive Market: Attracting and Retaining Top Tech Talent

/

In today’s competitive market, attracting and retaining top tech talent is a critical factor for success. As skilled professionals have numerous opportunities at their fingertips, companies must go the extra mile to stand out. Here are some key strategies to help you attract and retain the best tech talent. Develop a strong employer brand that

Read more »

How has the new environment influenced the IT recruitment process?

/

It’s been a year since the job market has gone on a roller coaster, better known as the COVID-19 pandemic. The IT industry seems to have the best safety mechanism. IT stays strong After all, it’s impossible that medical science, banking, or the insurance industry would stop needing IT support in their development. E-commerce is

Read more »

How to manage technical debt?

/

Technical debt and the ways to manage it are frequently mentioned in the IT community, especially faced with the ongoing COVID-19 pandemic. We are here to clarify the meaning, examples, and possible strategies related to the current number one issue. What is technical debt? There are many projects marked by a technical debt (let’s call

Read more »
To top